Документи - ПГ по ПСТТ - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Документи

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА -  II СРОК - УЧЕБНА 2019/20г.  

ГРАФИК за провеждане втори час на класа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка през учебната 2019/20г. - IIсрок

ГРАФИК за провеждане на консултации през II учебен срок на учебна 2019/20г.

ГРАФИК за класните работи през II учебен срок на учебната 2019/2020 година
ГРАФИК за писмените работи през II учебен срок на учебната 2019/2020 година

ГРАФИК за дейностите по организацията и провеждането на изпити за оформяне на годишни оценки за ученици в СФО учебна 2019/2020

Ваканции и неучебни дни за учебната 2019/2020 година

Заповед за организацията и провеждането  на ДЗИ през учебната 2019-2020 година

Заповед за организацията и  провеждането на държавните изпити за придобиване степен на професионална квалификация през учебната 2019-2020 година

Училищни учебни планове

Антикорупционна програма

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню