Документи - ПГ по ПСТТ - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Документи

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА -  II СРОК - УЧЕБНА 2018/19г.  

ГРАФИК за провеждане втори час на класа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка през учебната 2018/19г. - IIсрок

ГРАФИК за провеждане на консултации през II учебен срок на учебна 2018/19г.

ГРАФИК за класните работи през втория учебен срок на учебната 2018/2019 година
ГРАФИК за писмените работи през втория учебен срок на учебната 2018/2019 година

Вътрешни правила за условията и реда за получаване на стипендии на учениците от ПГ по ПСТТ след завършено основно образование

Заповед за ваканциите през учебната 2018-2019 година

Заповед за организацията и провеждането  на ДЗИ през учебната 2018-2019 година

Заповед за организацията и  провеждането на държавните изпити за придобиване степен на професионална квалификация през учебната 2018-2019 година

Училищни учебни планове

Антикорупционна програма

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню