Съобщения - ПГ по ПСТТ - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Съобщения

Съобщения
 

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ

 Съгласно заповед № РД -14-59 от 20 юли 2020г. на МОН(ДВ бр. 66/2020г.),  учениците обучавани в ПГ по железопътен транспорт(дневна и самостоятелна форма) ще се продължат обучението си по избраните от тях професии и специалности в  
ПГ по  подемна, строителна и транспортна техника с адрес:

гр. София

ул. "Марко Балабанов" № 2 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню