Съобщения - ПГ по ПСТТ - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Съобщения

Съобщения

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
 
Уважаеми ученици и родители,

                 Съгласно заповед  РД-01-626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. преминаваме в  несинхронно обучение от разстояние в електронна среда.
За целта:

  •   Учебните часове ще се провеждат по утвърденото за  първи срок на учебната 2020/2021 г. седмично разписание.

  •  Първият учебен час започва в 8.00 часа.

  •  Продължителността на дистанционния учебния час е 40 минути.

  •  Всички междучасия са с продължителност 10 минути.

  •  Часът на класа се провежда в понеделник, последен час.


Седмично разписание - I срок
виж тук
РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ

1 ЧАС

8.00 - 8.40

2 ЧАС

8.50 - 9.30

3 ЧАС

9.40 - 10.20

4 ЧАС

10.30 - 11.10

5 ЧАС

11.20 - 12.00

6 ЧАС

12.10 - 12.50

7 ЧАС

13.00 - 13.40

8 ЧАС

13.50 - 14.30

9 ЧАС

14.30 - 15.10

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню