За нас - ПГ по ПСТТ - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

За нас

ДИРЕКТОР
Мария Баракова
e-mail: barakovamaria@abv.bg

ПРОФЕСИЯ

СПЕЦИАЛНОСТ

КЛАС

КЛ. РЪКОВОДИТЕЛ

ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

ПЪТНО-СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

12Б
11А
10А


инж. Бойка Цачева
Данка Стефанова
Златина Нешева
инж. Веска Аб
aджиева
Капка Димитрова
инж. Румен Иванов

ТЕХНИК ПО ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА, МОНТИРАНА НА ПЪТНИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

12А
12В
11Б
10 А

Зоя Чорбаджиева
Милкана Стефанова
инж. Цветан Цветанов
Златина Нешева

ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

ПЪТНО-СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА
Задочна ФО

12Г

инж. Христо Рачев

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню