Дуално обучение - ПГ по ПСТТ - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Дуално обучение

Събития

ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ В ПГ по ПСТТ
В нашето училище вече има клас,
който се обучава по

проект BG 05M20P001 - 2.014-001
"Подкрепа за дуалната система на обучение"

Специалност: Локомотиви и вагони
Професия: Техник по железопътна техника

 БДЖ"ПП" и ВТУ"Т.Каблешков проведоха ден на отворените врати за ученици, които се обучават в дуалните специализирани паралелки на професионалните гимназии за жп транспорт в страната.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню