Прием - ПГ по ПСТТ - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Прием

Eтапи

Подаване на документи

Обявяване на списъците

Записване

I eтап

05. 07 - 07. 07.
2022 г.

до 12. 07.
20
22г.

от13 до 15. 07.
202
2 г.

II eтап

13.07-16. 07.
202
2 г.

до 20. 07.
20
22г.

от 21до 22. 07.
2022 г.

III eтап

26.07 27.07.
2022 г.

29. 07.
20
22г.

от 01до 02. 08.
2022 г.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню