Прием - ПГ по ПСТТ - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Прием

Eтапи

Подаване на документи

Обявяване на списъците

Записване

I eтап

05. 07 - 07. 07.
2023 г.,вкл.

до 12. 07.
20
23г.,вкл.

от13 до 17. 07.
202
3 г.,вкл.

II eтап

13.07-17. 07.
202
3 г.,вкл.

до 19. 07.
20
23г.,вкл.

от 20 до 24. 07.
2023 г.,вкл.

III eтап

26.07 27.07.
2023 г.,вкл.

31. 07.
20
23г.

от 01 до 02. 08.
2023 г.,вкл.

IV етап

07.08- 08.08
2023г.

до 10.08.
2023г.
,вкл.

от 11.08 до14.08
2023г.

Подаване на заявления до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап на класиране и записване


до 11 септември 2023г.

Утвърждаване на осъществения държавен план - прием

до
14 септември 2023г.
,вкл.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню