Прием - ПГ по ПСТТ - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Прием

Eтапи

Подаване на документи

Обявяване на списъците

Записване

I eтап

08. 07 - 10. 07.
2024 г. вкл.

до 12. 07.
20
24г. вкл.

от 15 до 17. 07.
2024 г.
вкл.

II eтап

15.07-17. 07.
2024 г.
вкл.

до 19. 07.
20
24г. вкл.

от 22 до 24. 07.
2024 г. вкл.

III eтап

26.07 и 29.07.
2024 г. вкл.

30. 07.
20
23г.

от 31.07 и  01. 08.
2024 г. вкл.

IV етап

05.08 и 06.08
2024г.

до 07.08.
2024г.
вкл.

от 08.08 до 09.08
2024г.

Подаване на заявления до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап на класиране и записване


до 11 септември 2024г.

Утвърждаване на осъществения държавен план - прием

до
14 септември 2024г.
,вкл.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню