За нас - ПГ по ПСТТ - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

За нас

ДИРЕКТОР                       
Мария Баракова                                


e-mail: info-2204405@edu.mon.bg

ПРОФЕСИЯ

СПЕЦИАЛНОСТ

КЛАС

КЛ. РЪКОВОДИТЕЛ

ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

ПЪТНО-СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

XII a, б
XI а
X а
IX а
VIII а

Капка Димитрова
инж.
Бойка Цачева
Данка Стефанова
Златина Нешева
Мария Шопова

ТЕХНИК ПО ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА, МОНТИРАНА НА ПЪТНИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

XI б
X б
IX б
VIII б


Милкана Стефанова
Стоислава Стоянчова

Евелина Димитрова
Гергана Попова

ТЕХНИК ПО
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА

ЛОКОМОТИВИ И ВАГОНИ

VIII в
X
в

Ив-Кристиан Ангелов
инж. Татяна Йорданова

ОРГАНИЗАТОР ПО
ЕКСПЛОАТАЦИЯ В
ЖП  ИНФРАСТРУКТУРА

РЪКОВОДИТЕЛ ДВИЖЕНИЕ

IX в  
XI в

Лора Николова
инж. Вети Костадинова

ТЕХНИК ПО
АВТОМАТИЗАЦИЯ

ОСИГУРИТЕЛНИ И КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ В
ЖП  ИНФРАСТРУКТУРА

XII в

Цецка Казакова

ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

ПЪТНО-СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА
Задочна ФО

IX д
X
г
XI г

Ангелина Георгиева
Капка Тоширова
Петя Йорданова

ЕЛЕКТРОТЕХНИК

ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА Ж.П. ТЕХНИКА
Задочна ФО

IX е


Ангелина Георгиева

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню