За нас - ПГ по ПСТТ - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

За нас

ДИРЕКТОР                       
Мария Баракова                                


e-mail: info-2204405@edu.mon.bg

ПРОФЕСИЯ

СПЕЦИАЛНОСТ

КЛАС

КЛ. РЪКОВОДИТЕЛ

ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

ПЪТНО-СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА


XI а
X а
IX а
VIII а


Данка Стефанова
Златина Нешева
Мая Пенчева
Петя Василева

ТЕХНИК ПО ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА, МОНТИРАНА НА ПЪТНИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

XI б
X б
IX б


Стоислава Стоянчова
Евелина Димитрова

инж. Таня Томова

ТЕХНИК ПО
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА

ЛОКОМОТИВИ И ВАГОНИ

VIII б
IX в
XI
в

Петя Йорданова
Ив-Кристиан Ангелов
инж. Татяна Йорданова

ОРГАНИЗАТОР ПО
ЕКСПЛОАТАЦИЯ В
ЖП  ИНФРАСТРУКТУРА

РЪКОВОДИТЕЛ ДВИЖЕНИЕ

VIIIв
X
в  
XII в

Цецка Казакова
Антоанета Кьойбашиева

инж. Вети Костадинова

ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

ТЕХНИК ПО ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА


ПЪТНО-СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА, МОНТИРАНА НА ПЪТНИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

XII а, б

Милкана Стефанова

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню