За нас - ПГ по ПСТТ - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

За нас

                                  ДИРЕКТОР                                     ЗАМ. ДИРЕКТОР
                                 Мария Баракова                                 
Илия Гатев


e-mail: pg_pstt@abv.bg

ПРОФЕСИЯ

СПЕЦИАЛНОСТ

КЛАС

КЛ. РЪКОВОДИТЕЛ

ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

ПЪТНО-СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

XII a
XI а
XI б
X а
IX а
VIII а

инж. Веска Абаджиева
Капка Димитрова
инж. Румен Иванов

инж. Бойка Цачева
Данка Стефанова
Златина Нешева

ТЕХНИК ПО ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА, МОНТИРАНА НА ПЪТНИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

X б
IX б
VIII б

Милкана Стефанова
Стоислава Стоянчова

Евелина Димитрова

ТЕХНИК ПО
ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ПРЕВОЗНИ
СРЕДСТВА

VIII в

Лора Николова

ТЕХНИК ПО
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА

ЛОКОМОТИВИ И ВАГОНИ

IX в
XII
в

инж. Татяна Йорданова
Калин Ангелов

ОРГАНИЗАТОР ПО
ЕКСПЛОАТАЦИЯ В
ЖП  ИНФРАСТРУКТУРА

РЪКОВОДИТЕЛ ДВИЖЕНИЕ

VIII г
X в

Антоанета Кьойбашиева
инж. Вети Костадинова

ТЕХНИК ПО
АВТОМАТИЗАЦИЯ

ОСИГУРИТЕЛНИ И КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ В
ЖП  ИНФРАСТРУКТУРА

XI в

Цецка Казакова

ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

ПЪТНО-СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА
Задочна ФО

VIII д
IX
г
X г


Капка Тоширова
Петя Йорданова

ЕЛЕКТРОТЕХНИК

ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА Ж.П. ТЕХНИКА
Задочна ФО

VIII е


Гергана Попова

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню