Дневна ФО - ПГ по ПСТТ - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Дневна ФО

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

ЮЛСКАТА
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
ЗА УЧЕНИЦИ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
-
VIII, IX, X, XI КЛАС ЗАПОЧВА
ОТ 01.07.2022г. ДО 14.07.22г.

(Заповед РД-341/30.06.2022г)
Забележка

* За учениците от VIII, IX клас - начален час 9.00ч.

* За учениците от X, XI клас - начален час 13.30ч.
СЪОБЩЕНИЕ

ПОПРАВИТЕЛНАТА СЕСИЯ
АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ,
САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ,
ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА

VIII, IX, X, XI КЛАС ЗАПОЧВА
ОТ 22.08.2022г. ДО 01.09.22г.
***********************************
ПОПРАВИТЕЛНАТА СЕСИЯ
АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ
ЗА
XII КЛАС (ДФО и СФО)
ОТ 22.08.2022г. ДО 23.08.22г.


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню