Задочна ФО - ПГ по ПСТТ - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Задочна ФО

Съобщения


СЪОБЩЕНИЕ

ПОПРАВИТЕЛНАТА СЕСИЯ
АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ,
САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ,
ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА

VIII, IX, X, XI КЛАС ЗАПОЧВА
ОТ 22.08.2022г. ДО 01.09.22г.
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню